Utrecht Bull's

Disclaimer

Doel van de website
De website van Utrecht Bull's is bedoeld om informatie te bieden over de vereniging en leden te informeren over de wedstrijden, uitslagen, standen, et cetera.

Alle informatie op de website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de website
Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website, maar garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Utrecht Bull's niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer Utrecht Bull's op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal Utrecht Bull's zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als je onjuistheden vaststelt, kun je contact opnemen met Utrecht Bull's.

Utrecht Bull's spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website www.utrechtbulls.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Utrecht Bull's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van jouw gegevens, jouw apparatuur of programma's.

Persoonsgegevens en privacy
Wanneer je jouw persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van jouw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de doelstellingen van Utrecht Bull's. Jouw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden aangewend.

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van jouwcomputer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. Je kunt jouw browser zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Auteursrecht en eigendomsrecht
Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

 Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van Utrecht Bull's. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van Utrecht Bull's moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van Utrecht Bull's moet duidelijk zichtbaar zijn.

Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met Utrecht Bull's.

Utrecht Bull's behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Utrecht Bull's overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Utrecht Bull's wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Utrecht Bull's mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je stemt ermee in dat Utrecht Bull's de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in jouw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.