Utrecht Bull's

Gedragscode & vertrouwenscontactpersoon

Utrecht Bull’s wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig kunnen voelen en waar we op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Daarom handelen wij in de geest van de gedragscode van de Centrumveiligesport

Om hiervoor binnen de vereniging zorg te dragen hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld: Yeshe Zoutenbier.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een taak bij het in stand houden (of zelfs verbeteren) van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid voor de individuele leden. De vertrouwenscontactpersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (bijv. slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.

Spelen er bij jou dingen op het gebied van veiligheid die je niet met jouw coach of het bestuur kan, wil of durft te bespreken, dan kan je Yeshe benaderen. Samen kunnen jullie een eventuele volgende stap bepalen. Zij is te bereiken op het volgende e-mailadres:

vertrouwenscontactpersoon@utrechtbulls.nl