Utrecht Bull's

Gedragscode & vertrouwenscontactpersoon

Utrecht Bull’s wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig kunnen voelen en waar we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom handelen wij in de geest van de gedragscode van de Centrumveiligesport.

Utrecht Bull's wil een veilige basketbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan basketballen. Hoewel we denken en hopen dat dit inderdaad het geval is, willen we dit graag met elkaar bewaken en hebben we sinds dit seizoen een vertrouwenscontactpersoon. Je kan bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht met vragen over bijvoorbeeld pesten, machtsmisbruik, agressie, (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag*

Yeshe Zoutenbier (dames 2) is binnen Utrecht Bull's sinds dit seizoen de vertrouwenscontactpersoon. Zij heeft hiervoor recent een cursus gevolgd. Je kan haar bereiken via: vertrouwenscontactpersoon@utrechtbulls.nl

* Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF-meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).