Utrecht Bull's

Informatie lidmaatschap

Leuk dat je interesse hebt in onze prachtvereniging. Op deze pagina vind je meer informatie over onze club en over je eventuele aanstaande lidmaatschap.

Informatie voor nieuwe leden

Speelniveau

Utrecht Bull's bestaat uit vijf dames- en vijf herenteams. In onze statuten is vastgelegd dat een nieuw lid minimaal het niveau moet hebben van het laagste team van onze vereniging. De beoordeling hiervan laten wij over aan de Technische Commissie (TC) in samenwerking met de coaches en trainers van elk team.

Wachtlijst

Wanneer alle teams gevuld zijn, houden wij een wachtlijst bij van basketballers die bij ons willen komen spelen. Je krijgt dan bericht als er een plek vrijkomt en mag dan drie keer gratis meetrainen.

3 keer gratis meetrainen

Om een indruk te krijgen van onze vereniging, en om onze vereniging een kans te geven een indruk te krijgen van jouw kwaliteiten, mag je drie keer gratis en zonder verdere verplichtingen meetrainen. Indien het je bevalt en de trainer van mening is dat je niveau volstaat, krijg je een aanmeldingsformulier en kan je lid worden. Wanneer de trainer van mening is dat je beter tot je recht komt in een ander team zal dat aan je worden voorgelegd. Wil je meetrainen, neem dan contact op met de secretaris van Utrecht Bull's via ons aanmeldformulier.

Toelatingseisen

Utrecht Bull's is een club voor ex-studenten en daarom moet je om lid te kunnen worden gestudeerd hebben aan een hbo- of wo-instelling.

Anders nog iets?

Als je verder nog vragen hebt verwijzen we je graag door naar ons bestuur (contact). Klik vooral nog even verder op deze site of op onze facebookpagina om een verdere indruk van onze mooie vereniging te krijgen.

Interesse om bij ons te komen ballen? Vul dan snel het aanmeldformulier in. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. Hopelijk mogen we je snel begroeten als nieuw lid!

Informatie voor huidige leden

Manier van opzeggen

Conform het huishoudelijk reglement geldt voor dat de opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door middel van een brief of een email naar het officiële adres van het dagelijks bestuur.

De opzegging is pas geldig op het moment dat het dagelijks bestuur deze bevestigd heeft. Het dagelijks bestuur zal de bevestiging per brief of per e-mail versturen. De opzegging moet voor 1 juni ontvangen zijn door het dagelijks bestuur. Daarna is afhankelijk van de uitschrijfdatum €100 euro of 65 procent van de contributie verschuldigd. Zie hiervoor het huishoudelijk reglement. Naar aanleiding van de teamindeling hebben leden een week gelegenheid hun lidmaatschap op te zeggen zonder verdere consequenties.

Verder geldt dat leden die voor 31 december van het lopende seizoen hun lidmaatschap opzeggen een korting krijgen op hun contributie en 65 procent van het totale contributiebedrag moeten voldoen. Leden die na 31 december hun lidmaatschap opzeggen moeten de volle 100 procent contributie voldoen.

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het team waarin je speelt en of je wedstrijden speelt of niet. Hieronder de contributie van het seizoen 2023-2024. Jaarlijks word op de ALV rond november de nieuwe contributie vastgesteld.

Team   Wedstrijd spelend   Recreant
Dames 1 & Heren 1   €465   €295
Dames 2 & Heren 2   €415   €240
Dames 3 t/m 5 en Heren 3 t/m 5   €360   €220